Termeni privind utilizarea

Termeni privind utilizarea

Bun venit pe site-ul companiei noastre! Naipo Store este magazinul de vânzare şi servicii online (denumit, în continuare, „magazinul online”) al companiei „Naipo Care Romania SRL”, cu sediul în Bucureşti, Sector 2, Strada Ramuri Tei nr. 20, parter, camera 5, având CIF: 41844570 şi fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/14864/2019, tel. 0743.929.929 şi e-mail [email protected] (denumită, în continuare, „COMPANIA”.)

 

Termenii şi condiţiile de mai jos se referă exclusiv la vânzarea de produse şi/sau servicii prin intermediul magazinului online al COMPANIEI, care se află pe site-ul www.naipocare.ro (denumit, în continuare, „site-ul”). Orice alţi Termeni şi alte Condiţii sunt, în mod expres, excluşi. Se consideră că fiecare Utilizator care intră şi face o tranzacţie sau utilizează, în orice alt mod, serviciile magazinului online (denumit, în continuare, „Clientul” sau respectiv „Utilizatorul”) şi-a dat acordul şi a acceptat, în mod necondiţionat, termenii din prezentul document, fără vreo excepţie. Dacă un Utilizator nu este de acord cu aceşti termeni, nu trebuie să utilizeze magazinul online şi nici să efectueze tranzacţii cu acesta. COMPANIA îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment termenii privind utilizarea.

 

 1. Informaţii şi produse

COMPANIA se angajează să furnizeze informaţii reale, exacte şi complete în magazinul său online cu privire la identitatea şi detaliile legate de COMPANIE, dar şi de furnizorii săi, precum şi principalele caracteristici ale produselor disponibile prin intermediul magazinului său online. COMPANIA nu răspunde pentru nicio inexactitate tehnică sau tipografică care ar fi putut apărea din greşeală, din omisiune sau care are legătură cu Forţa Majoră şi îşi rezervă dreptul de a le modifica dacă acestea sunt identificate.

 

 1. Limitarea răspunderii

COMPANIA respectă pe deplin prevederile Legii române privind vânzările, precum şi Directivele Europene privind Protecţia Consumatorilor.

 

În contextul tranzacţiilor sale din magazinul său online, COMPANIA informează Clientul cu privire la disponibilitate sau indisponibilitate pe baza datelor curente şi în niciun caz nu poate garanta disponibilitatea. În fiecare caz, COMPANIA se angajează să informeze clientul cu privire la indisponibilitate în timp util, caz în care nu îşi asumă răspunderea.

 

COMPANIA încearcă să ofere zilnic servicii de calitate. Cu bună credinţă, COMPANIA nu este responsabilă şi nu răspunde de nicio eroare în ce priveşte caracteristicile, fotografiile şi preţurile produselor listate pe site şi nu poate garanta că erorile nu vor apărea din niciun motiv la introducerea şi/sau actualizarea caracteristicilor şi/sau preţului unui produs.

 

COMPANIA nu îşi asumă responsabilitatea pentru vreo interferenţă neautorizată a unor terţi în ce priveşte produsele şi/sau serviciile şi/sau informaţiile disponibile în magazinul său online.

 

COMPANIA nu declară, în niciun fel, că informaţiile din documentele şi anunţurile publicate pe acest server sunt adecvate pentru orice scop. Fiecare asemenea document şi afişaj grafic aferent este furnizat „ca atare”, fără nicio garanţie.

 

COMPANIA nu îşi asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru pierderi sau daune morale rezultate din incapacitatea de a furniza servicii de asistenţă.

 

COMPANIA depune toate eforturile pentru a oferi servicii de calitate, dar nu poate garanta că nu vor apărea întreruperi sau erori.

 

 

 

 1. Responsabilitatea Utilizatorului

Fiecare Utilizator este liber să utilizeze site-ul în conformitate cu Legea şi cu bunele moravuri. Utilizatorul este singurul responsabil pentru conţinutul tranzacţiilor. COMPANIA nu exercită niciun fel de corecţie sau intervenţie în ce priveşte datele transferate de Utilizator. Utilizatorul este obligat să completeze corect şi cu exactitate următoarele rubrici: nume, adresă, mesaj, etc. în formularele de contact online. Utilizarea site-ului este supusă legislaţiei în vigoare în Cipru, Europa şi la nivel internaţional, iar Utilizatorul este de acord să nu folosească site-ul într-un mod care încalcă aceste legislaţii.

 

În contextul celor de mai sus, Utilizatorul acceptă şi declară că nu va utiliza magazinul online pentru:

 

 1. trimiterea, publicarea, trimiterea prin e-mail sau transmiterea, în orice alt mod, a oricărui conţinut ilegal din niciun motiv, atâta timp cât încalcă şi cauzează prejudicii COMPANIEI sau oricărei terţe părţi sau cât încalcă confidenţialitatea sau informaţiile confidenţiale ale oricărei persoane;
 2. trimiterea, publicarea, trimiterea prin e-mail sau transmiterea, în orice alt mod, a oricărui conţinut care încalcă bunele morale, valorile sociale ale utilizatorilor sau vârsta minimă, etc.;
 3. trimiterea, publicarea, trimiterea prin e-mail sau transmiterea, în orice alt mod, a oricărui conţinut pe care utilizatorii nu au dreptul să îl publice în conformitate cu legea sau cu contractele în vigoare (cum ar fi informaţii interne, personale şi confidenţiale obţinute sau divulgate ca parte a unei relaţii de muncă sau la care se face referire în acorduri de confidenţialitate);
 4. trimiterea, publicarea, trimiterea prin e-mail sau transmiterea, în orice alt mod, a oricărui conţinut care constituie o încălcare a drepturilor de autor, a mărcii comerciale, a secretului comercial, a brevetului sau a altor drepturi de proprietate ale terţilor;
 5. trimiterea, publicarea, trimiterea prin e-mail sau transmiterea, în orice alt mod, a oricărui conţinut care conţine viruşi software sau alte coduri, fişiere sau programe create pentru a întrerupe, a provoca daune sau a distruge funcţionarea oricărui program software sau a oricărei componente hardware pentru computere;
 6. încălcarea intenţionată sau neintenţionată a legilor sau reglementărilor aplicabile;
 7. hărţuirea terţilor în orice mod;
 8. colectarea sau stocarea datelor cu caracter personal ale altor utilizatori.

 

În plus, Utilizatorul este de acord că niciun membru, asociat, angajat, membru în conducere, acţionar şi alt asociat din cadrul COMPANIEI nu va răspunde pentru ceva ce ar putea apărea de la terţii care utilizează site-ul. Orice utilizare care intră în conflict cu cele de mai sus va conduce la suspendarea serviciilor fără vreo notificare prealabilă, precum şi la aplicarea unor sancţiuni civile.

 

 1. Politica privind facturile

Preţurile magazinului online se pot modifica în orice moment, fără vreo notificare prealabilă. COMPANIA nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu acoperă discrepanţele legate de preţul produselor achiziţionate de la birourile companiei având marca ‘NAIPO’ din România, după care Clientul a descoperit existenţa unui preţ mai mic în magazinul online, sau invers.

 

În contextul bunei credinţe şi pentru propria dvs. protecţie, solicităm clienţilor care detectează un preţ neobişnuit de ridicat sau de scăzut pentru un produs, comparativ cu valoarea sa de piaţă, să nu îşi finalizeze comanda şi, în schimb, să contacteze Departamentul de Relaţii cu Clienţii la telefon 0743.929.929 sau prin e-mail la [email protected].

 

 1. Drepturi de autor şi Drepturi de proprietate industrială

Întregul conţinut al magazinului online, inclusiv anteturile, ecusoanele, imaginile, grafica, fotografiile, desenele, textele, etc. reprezintă proprietatea intelectuală a COMPANIEI şi este protejat în conformitate cu prevederile relevante ale Legislaţiei în vigoare în România, ale Legislaţiei în vigoare în Europa şi ale convenţiilor internaţionale sau este considerat proprietate intelectuală terţă pentru care COMPANIA a primit o licenţă de utilizare pentru propriile sale nevoi exclusive şi pentru funcţionarea magazinului său online.

 

Orice copiere, transfer sau recreere a conţinutului derivat este interzis(ă), la fel ca şi înşelarea deliberată a publicului cu privire la furnizorul propriu-zis al magazinului online. Reproducerea, distribuirea, transmiterea şi retransmiterea conţinutului sau orice altă utilizare a conţinutului în scopuri comerciale sau în alte scopuri sunt permise numai cu acordul prealabil scris al COMPANIEI sau al altui titular al drepturilor de autor. În special, numele, imaginile, siglele şi ecusoanele identificabile care reprezintă magazinul online cu marca NAIPO sau terţe părţi şi produsele sau serviciile acestora sunt mărci comerciale exclusive ale COMPANIEI sau respectiv ale terţelor părţi şi sunt protejate de legile aplicabile mărcilor respective. Apariţia lor pe site nu trebuie în niciun caz interpretată ca un transfer sau o cesiune a licenţei lor sau a dreptului de utilizare.

 

 1. Link-uri către alte site-uri web

COMPANIA nu controlează disponibilitatea, conţinutul, politicile de confidenţialitate, calitatea şi integralitatea serviciilor altor site-uri web şi site-urile web către care redirecţionează prin hyperlink-uri sau bannere publicitare. Prin urmare, în cazul în care apare orice problemă în timpul folosirii lor, Utilizatorul trebuie să o notifice direct către site-urile web respective, care şi-au asumat responsabilitatea relevantă pentru furnizarea serviciilor lor. Includerea de link-uri în magazinul online este pentru comoditatea Utilizatorului, iar COMPANIA nu aprobă, nu acceptă şi nu este responsabilă pentru conţinutul fiecărui link.

 

 1. Declaraţie de confidenţialitate

Atunci când Utilizatorul trimite o cerere online, noi folosim informaţiile pe care le furnizează pentru a răspunde în format electronic la întrebarea sa. Tratăm cererile completate de fiecare Utilizator, precum şi toată corespondenţa prin e-mail ca şi date confidenţiale. Nu împărtăşim acest conţinut altcuiva cu excepţia destinatarului direct implicat şi, în cazurile în care legea prevede, numai dacă este solicitat COMPANIEI sau în cazurile în care conţinutul mesajului este considerat un afront sau o infracţiune la adresa COMPANIEI. O asemenea acţiune este necesară pentru:

 

 1. protejarea drepturilor şi proprietăţii COMPANIEI;
 2. protejarea împotriva utilizării necorespunzătoare sau a utilizării neautorizate a site-ului;
 3. protejarea siguranţei personale sau a bunurilor utilizatorilor şi a publicului consumator.

 

Cu toate acestea, dacă Utilizatorul furnizează COMPANIEI o adresă de e-mail falsă sau încearcă să utilizeze identitatea altcuiva pentru a trimite informaţii online, toate informaţiile – precum şi adresa IP – vor face obiectul oricărei investigaţii ulterioare. Persoanele care lucrează pentru COMPANIE ar putea avea nevoie să editeze e-mail-ul Utilizatorului în colaborare cu departamentul tehnic. În plus, dacă un Utilizator solicită să contacteze un anumit angajat din departamentul de servicii pentru asistenţă în ce priveşte e-mail-ul său, atunci acel angajat va putea accesa toate informaţiile relevante pentru solicitarea Utilizatorului, inclusiv adresa de e-mail şi mesajele Utilizatorului.

 

COMPANIA nu îşi asumă nicio răspundere pentru securitatea altor site-uri web sau a modului în care acestea îşi gestionează vizitatorii online.

 

 1. Actualizare privind distribuirea de BULETINE INFORMATIVE/SMS-URI

Compania Naipo Care Romania SRL (Bucureşti, Sector 2, Strada Ramuri Tei nr. 20, parter, camera 5, telefon: 0743.929.929, [email protected]), în calitate de Operator, vă solicită consimţământul pentru a trimite materiale informative / de marketing (buletin informativ) pe adresa dvs. de e-mail, precum şi mesaje text (SMS-uri) despre oferte şi serviciile noi. Numărul dvs. de e-mail şi telefonul personal vor fi utilizate numai de Naipo şi nu vor fi dezvăluite terţilor, chiar dacă buletinul informativ/SMS-ul include produse şi/sau servicii ale terţilor, cu care COMPANIA colaborează la nivel comercial. Consimţământul dvs. este acordat prin înregistrarea sau reînnoirea preferinţelor dvs. şi va fi respectat atât timp cât COMPANIA vă trimite buletinul informativ/SMS-ul şi până la şase luni de la încetarea distribuirii sale. Vă puteţi retrage consimţământul în orice moment dând clic pe link-ul din partea de jos a fiecărui buletin informativ, care spune „Dacă nu mai doriţi să primiţi acest e-mail, vă puteţi dezabona aici” sau apelând numărul de telefon 0743.929.929. Aveţi dreptul de a accesa, modifica, şterge, transfera, restricţiona, revoca / retrage consimţământul trimiţând un e-mail la [email protected]. În cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă legea privind protecţia datelor cu caracter personal, puteţi depune o reclamaţie la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice întrebări referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal şi exercitarea drepturilor dvs., ne puteţi contacta la adresa Bucureşti, Sector 2, Strada Ramuri Tei nr. 20, parter, camera 5, telefon: 0743.929.929, [email protected].

 

 

Termeni şi Condiţii privind Cumpărăturile

 

 1. Sfera de aplicabilitate

 

Termenii şi Condiţiile din prezentul document se aplică oricărei vânzări de produse sau servicii vândute de companie sub denumirea comercială „Naipo Romania”, cu sediul în Bucureşti, Sector 2, Strada Ramuri Tei nr. 20, parter, camera 5, CIF: 41844570 şi înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/14864/2019 prin intermediul magazinului său electronic www.naipocare.ro (denumit, în continuare, „magazinul electronic”).

 

 1. Comandă: plasare şi acceptare

 

2.1. Plasarea unei comenzi online – Propunere de cumpărare a produselor

 

Comanda dvs. online este plasată odată ce completaţi şi trimiteţi Formularul de Comandă special, disponibil în magazinul nostru electronic (denumit, în continuare, „magazinul electronic”). Înainte de a plasa comanda (ieşire), Clientul trebuie să citească şi să accepte Termenii privind utilizarea dând clic pe „Am citit şi accept Termenii”. Astfel, Clientul declară, în mod expres şi fără rezerve, că, înainte de a-şi plasa comanda, a primit într-un mod clar şi uşor de înţeles următoarele informaţii:

 

 1. Principalele caracteristici ale produselor şi/sau serviciilor comandate, aşa cum sunt prezentate în paginile magazinului electronic. Clientul trebuie să verifice toate caracteristicile respective înainte de a plasa comanda astfel încât să nu existe nicio îndoială cu privire la caracteristicile şi proprietăţile produselor şi/sau serviciilor comandate. COMPANIA nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care Clientul nu se informează în mod adecvat cu privire la cele menţionate anterior.

 

 1. denumirea comercială, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail aparţinând COMPANIEI, precum şi ale furnizorului produselor şi/sau serviciilor comandate.

 

iii. Preţul total al produselor sau serviciilor din comandă, inclusiv TVA-ul, orice altă taxă şi toate taxele suplimentare de expediere, livrare sau poştale, precum şi orice alte costuri. Atunci când aceste taxe nu pot fi calculate în mod rezonabil în avans, faptul că orice asemenea taxe suplimentare pot fi plătite va fi comunicat Clientului în textul comenzii (formularul de comandă), iar Clientul trebuie să citească acest text pentru a cunoaşte foarte bine orice costuri înainte de a plasa comanda. Taxele suplimentare sau alte costuri care nu au fost dezvăluite Clientului înainte de plasarea comenzii sau în cazul în care acestea nu au putut fi calculate în momentul plasării comenzii şi nu au fost notificate Clientului prin telefon înainte de confirmarea primirii comenzii, acestea nu vor fi suportate de Client fără acordul său expres şi prealabil. În special, preţurile listate ale produselor şi/sau serviciilor, astfel cum sunt indicate în magazinul electronic, sunt cele finale (inclusiv TVA-ul aferent). Preţurile finale menţionate mai sus pentru fiecare produs din magazinul electronic nu includ costurile de expediere, care sunt calculate şi indicate în textul comenzii în funcţie de metoda de expediere.

 

 1. Costul utilizării mijloacelor de comunicare la distanţă pentru încheierea contractului în cazul în care costul este calculat altfel decât la tariful de bază.

 

 1. Mijloacele de plată, livrare, derulare, data până la care COMPANIA se angajează să livreze produsele sau să furnizeze serviciile.

 

 1. Orice restricţii în ceea ce priveşte livrarea şi mijloacele de plată.

 

vii. Condiţiile, excepţiile, termenele-limită şi procedurile pentru exercitarea dreptului de retragere, dar şi că, în fapt, Clientul va trebui să suporte costul returnării produselor către COMPANIE în cazul retragerii.

 

viii. În cazul în care Clientul îşi exercită dreptul de retragere după ce a utilizat produsul / serviciul, acesta va trebui să plătească COMPANIEI un cost rezonabil.

 

 1. În cazul în care un drept de retragere nu este prevăzut în conformitate cu Legea, informaţiile conform cărora Clientul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, situaţiile în care Clientul îşi pierde dreptul de retragere.

 

 1. Existenţa răspunderii COMPANIEI pentru defectele reale sau pentru lipsa calităţilor convenite conform Legii 7 alin. (Ι)/2000.

 

 1. După caz, existenţa şi condiţiile de asistenţă pentru client post-vânzare, servicii post-vânzare şi garanţii comerciale.

 

xii. Durata contractului, dacă este cazul, sau în cazul în care contractul are o durată nedeterminată sau urmează să fie prelungit automat, condiţiile de reziliere a contractului.

 

xiii. După caz, durata minimă a obligaţiilor Clientului în temeiul contractului.

 

xiv. Dacă este cazul, existenţa şi condiţiile depozitelor sau a/ale altor garanţii financiare (de exemplu, plata în avans în cazul unei precomenzi, etc.) care vor fi plătite sau furnizate de Client la cererea COMPANIEI.

 

 1. Acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinutului digital cu componentele hardware şi programele software pe care COMPANIA le cunoaşte sau despre care se poate estima, în mod rezonabil, că le cunoaşte.

 

xvi. Acolo unde este cazul, posibilitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de reclamaţii şi despăgubiri adoptat de COMPANIE şi metodele de a avea acces la acesta.

 

xvii. Obligaţia de plată la plasarea comenzii.

Trimiterea comenzii pentru aprobare de către COMPANIE reprezintă o declaraţie de confirmare şi consimţământ pentru toate taxele care sunt incluse în comandă. Orice lipsă de consimţământ va însemna că, în fapt, Clientul are dreptul la rambursarea plăţii respective.

 

2.2. Confirmarea comenzii – Contractul de vânzare-cumpărare

 

Comanda nu este obligatorie pentru COMPANIE înainte ca, în fapt, Clientul să primească o confirmare a comenzii de la COMPANIE, aşa cum este descris mai jos.

 

Comanda se consideră că a fost primită de COMPANIE în momentul în care Clientul primeşte o actualizare relevantă a stării comenzii. Actualizările privind starea comenzii sunt afişate pe ecranul Utilizatorului şi trimise prin e-mail la adresa de e-mail notificată de Utilizator / Client. Starea comenzii este actualizată prin e-mail. Clientul trebuie să îşi verifice comanda şi să notifice imediat COMPANIA în scris (nu mai târziu de 2 ore de la primirea notificării electronice) cu privire la orice erori; în caz contrar, informaţiile menţionate în e-mail vor fi aplicate Contractului de vânzare-cumpărare.

 

În timpul procesării fiecărei comenzi înregistrate, disponibilitatea stocului de produse din comandă este confirmată. În cazul în care disponibilitatea sau termenul de livrare diferă de ceea ce este indicat pe pagina aferentă produsului, Clientul va fi informat în consecinţă. Odată ce COMPANIA verifică disponibilitatea produsului şi lipsa oricăror erori în magazinul electronic în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor sau preţul produsului, caracteristicile acestuia, etc., va confirma comanda prin e-mail. E-mail-ul respectiv va confirma, în mod explicit, conţinutul, preţul total al comenzii, aşa cum a devenit cunoscut Clientului înainte de plasarea comenzii. Comanda este considerată fermă şi contractul de vânzare-cumpărare este considerat încheiat şi executoriu din punct de vedere juridic pentru ambele părţi (Client – COMPANIE) numai prin trimiterea şi primirea mesajului e-mail de mai sus cu menţiunea „Comandă nouă”.

 

Clientul este obligat să verifice starea comenzii sale şi să informeze imediat COMPANIA în scris cu privire la orice erori din comandă, în caz contrar informaţiile menţionate în confirmarea comenzii vor fi aplicate Contractului de vânzare-cumpărare.

 

Clientul are, de asemenea, posibilitatea de a-şi urmări comanda fie prin telefon la nr. 0743.929.929, fie prin e-mail ([email protected]).

 

Limitări ale răspunderii:

 

În contextul bunei-credinţe şi al eticii comerciale, COMPANIA nu este obligată să accepte o comandă şi să încheie vânzarea de produse şi/sau servicii care, din cauza unei erori tipografice sau informatice, apar în magazinul electronic cu un preţ incorect, adică mai mic sau mai mare decât cel valabil pentru acea perioadă. Dacă o asemenea eroare în preţul comenzii este identificată doar pentru o parte din produsele comandate, atunci comanda este valabilă şi executată în mod normal pentru celelalte produse şi este considerată incompletă pentru produsele la care a fost identificată eroarea, cu excepţia cazurilor în care articolele din comandă sunt relevante, trebuie utilizate ca un întreg şi să acţioneze ca o unitate, iar Clientul declară că livrarea parţială a comenzii nu serveşte nevoilor sau intereselor sale şi, prin urmare, COMPANIA va anula întreaga comandă.

 

În cazul expedierii incorecte a produselor sau serviciilor nesolicitate, primirea necondiţionată sau neinformarea COMPANIEI şi returnarea produselor nu pot fi considerate drept consimţământ, acceptare sau declaraţie de intenţie pentru cumpărarea acestora. În cazul în care COMPANIA îi solicită Clientului să returneze produsele şi acesta nu face acest lucru în termen de 7 (şapte) zile lucrătoare, atunci acest refuz reprezintă o declaraţie privind intenţia de a cumpăra produsele, iar comanda este considerată confirmată şi Clientul trebuie să plătească contravaloarea acestora.

 

 1. Disponibilitatea produselor

 

Clientul este informat despre disponibilitatea produselor prin menţiuni afişate pe pagina aferentă fiecărui produs sau serviciu în magazinul electronic. COMPANIA îşi rezervă dreptul de a-şi vinde produsele dacă acestea nu sunt disponibile la data comenzii. În acest caz, COMPANIA îşi rezervă dreptul de a nu accepta comanda şi, prin urmare, de a nu continua vânzarea. Orice plată va fi rambursată Clientului fără întârzieri nejustificate în acelaşi mod în care Clientul a ales să plătească pentru comanda sa.

 

 

 

 1. Livrarea comenzii

 

4.1. Locul de livrare

 

Metode de expediere

 

Clientul trebuie să prezinte actul de identitate şi cardul de credit cu care a fost efectuată achiziţia la preluarea comenzii sau la livrare.

 

Livrarea într-un loc specificat de Client: În cazul în care comanda urmează să fie expediată la o adresă aleasă de Client, produsele vor fi livrate unui contractor-curier terţ, iar Clientul va fi notificat prin mijloace electronice. Costurile de expediere sunt calculate pe baza comenzii Clientului. COMPANIA nu poate fi trasă la răspundere pentru erori în numele Clientului, care ar duce la calcularea incorectă a costurilor de expediere, iar aceste costuri vor fi suportate de Client. Pentru ridicarea comenzii, Clientul trebuie să prezinte contractorului-transportator terţ confirmarea comenzii (codul comenzii) şi confirmarea de primire, precum şi un act de identitate oficial (cum ar fi o carte de identitate sau un paşaport). În cazul în care Clientul doreşte să autorizeze o terţă parte pentru a-i prelua comanda, atunci respectiva terţă parte trebuie să deţină un document care o autorizează să ridice comanda, precum şi un act de identitate oficial (cum ar fi o carte de identitate sau un paşaport). Având în vedere că, la primirea produselor, riscul este transferat către Client, acesta din urmă trebuie să verifice, la primire, că a primit corect produsele incluse în comanda sa. În cazul în care Clientul nu recepţionează produsele după ce a primit notificarea pentru expediere şi în ciuda notificării relevante de la curier, COMPANIA îşi rezervă dreptul de a se retrage din vânzare.

 

4.2. Data livrării

 

Data livrării produselor şi serviciilor vândute este calculată în comandă în funcţie de disponibilitate. Aceasta este menţionată în confirmarea comenzii de către COMPANIE şi este de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data vânzării, cu excepţia cazurilor în care părţile convin altceva, ceea ce este confirmat în scris prin e-mail.

 

Forţă Majoră:

 

COMPANIA nu poate fi trasă la răspundere pentru orice întârziere în onorarea comenzii (inclusiv livrare) ca urmare a unor evenimente independente de controlul Companiei sau din cauza unei situaţii de Forţă Majoră şi, prin urmare, COMPANIA este îndreptăţită să prelungească perioada de onorare a comenzii. Exemplele includ greve, acte teroriste, războaie, probleme cu furnizorii / transferul / producţia, fluctuaţii ale cursului de schimb, acţiuni guvernamentale sau legislative şi dezastre naturale. În cazul în care asemenea incidente au loc şi durează mai mult de 2 (două) luni, contractul de vânzare-cumpărare poate fi reziliat de către oricare dintre părţi fără despăgubiri. În cazul în care Clientul consideră că nu mai este interesat de onorarea comenzii, are dreptul să rezilieze contractul de vânzare-cumpărare, iar COMPANIA este obligată să restituie suma plătită pentru produse, precum şi orice altă sumă plătită în baza contractului de vânzare-cumpărare.

 

 1. Plată

 

Toate produsele, chiar şi produsele livrate, vor rămâne proprietatea COMPANIEI până când vor fi achitate integral.

 

 1. Dreptul de retragere din contracte la distanţă (achiziţii externe, de exemplu, achiziţii online, prin telefon sau prin poştă, etc.)

 

Clientul are dreptul de a returna produsele cumpărate online în termen de 15 zile de la primirea acestora. Clientul va fi răspunzător doar pentru orice valoare diminuată a produselor, ce rezultă din manipularea produselor, alta decât cea necesară pentru a se stabili natura, caracteristicile şi funcţionarea produselor. În cazul în care COMPANIA nu a informat în mod adecvat Clientul cu privire la dreptul de retragere, perioada de retragere se prelungeşte cu un an.

 

Clientul poate returna produsele direct la sediul COMPANIEI din Bucureşti, Sector 2, Strada Ramuri Tei nr. 20, parter, camera 5. În orice situaţie, pentru comenzile online, Clientul poate, înainte de returnarea produselor, să contacteze Departamentul de Relaţii cu Clienţii al COMPANIEI fie prin telefon (0743.929.929), fie prin e-mail ([email protected]). În special, Clientul are dreptul să returneze orice produs cumpărat din magazinul electronic fără a indica motivele şi în conformitate cu termenii şi condiţiile de mai jos:

 

(a) Clientul are dreptul să se retragă din vânzare (denumită, în continuare, „Retragerea”) în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la cumpărarea produselor şi, în cazul multor produse comandate de Client printr-o singură comandă şi livrate separat, din momentul primirii ultimului articol.

 

(b) În cazul în care Retragerea este nejustificată, Clientul va returna produsele exact în aceeaşi stare în care erau când le-a primit. În special, produsele returnate nu trebuie să fi fost utilizate, trebuie să fie în stare excelentă („ca noi”) şi trebuie returnate în ambalajul original (cutie, folie din plastic, etc.) care nu trebuie să fie rupt sau deteriorat, trebuind să fie inclus tot conţinutul ambalajului original (instrucţiuni de utilizare, caracteristici şi garanţii, cabluri, etc.). În plus, pentru a accepta returul de produse, bonul în original (chitanţa pentru vânzarea cu amănuntul, factura) trebuie prezentată de persoana care a achiziţionat iniţial produsele şi ale cărei detalii sunt prezentate pe bon.

 

(c) Returul articolului este acceptat numai dacă Clientul a plătit anterior orice sumă percepută de COMPANIE pentru expedierea produselor către acesta şi costurile de expediere pentru retur.

 

(d) Clientul are obligaţia de a returna produsele în termen de 15 (cincisprezece) zile către COMPANIE, cu excepţia cazurilor în care se convine altceva între cele două părţi.

 

(e) COMPANIA va rambursa toate plăţile primite de la Client, inclusiv costurile de livrare, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 15 zile de la data la care COMPANIA este informată cu privire la decizia Clientului de a se retrage din contract.

 

(f) COMPANIA nu va fi obligată să ramburseze niciun cost suplimentar, cu excepţia cazurilor în care Clientul a optat, în mod expres, pentru un alt tip de livrare decât cel mai puţin costisitor tip de livrare standard oferit de COMPANIE.

 

(g) Clientul este obligat să despăgubească COMPANIA în cazul în care a utilizat produsele într-o măsură mai mare decât este necesar pentru a se stabili natura, caracteristicile şi funcţionarea produselor în perioada dinainte de declararea Retragerii. COMPANIA este îndreptăţită să convină împreună cu Clientul despăgubirea acesteia chiar şi prin compensare. În cazul în care Retragerea se referă la furnizarea de servicii, Clientul trebuie să plătească o sumă direct proporţională cu serviciile furnizate până la declararea Retragerii. În cazul în care Clientul îşi exercită dreptul de Retragere, orice contract încheiat expiră automat fără vreun cost pentru Client.

 

 1. Legea privind anumite aspecte legate de vânzarea bunurilor de consum şi garanţiile asociate

 

7.1. Garanţie juridică

 

În conformitate cu Legislaţia în vigoare în România (UE armonizată), Clientul are dreptul la o garanţie minimă de 2 ani, fără costuri, pentru produsele noi, indiferent dacă aceste produse au fost achiziţionate online sau dintr-un magazin. Producătorul sau COMPANIA trebuie să repare sau să înlocuiască gratuit produsele în această perioadă de 2 ani.

 

Dacă un produs cumpărat de un Client din UE se dovedeşte a fi defect sau nu corespunde descrierii / caracteristicilor sau nu îndeplineşte specificaţiile din reclamă sau nu are calităţile şi performanţa pe care le au, de obicei, produsele de acelaşi tip, vânzătorul:

 

 • Va repara produsul
 • Va înlocui produsul
 • Va oferi Clientului o reducere de preţ
 • Va anula contractul şi va rambursa banii Clientului.

 

Orice defecţiune care apare în termen de 6 luni se va presupune că a existat la data livrării, iar Clientul va informa COMPANIA. După 6 luni, Clientul trebuie să demonstreze că defectul exista la livrarea produsului său.

 

Limitări ale garanţiei:

 

Prezenta garanţie nu acoperă uzura. Nici nu este valabilă dacă:

 

 • Defectul a fost cauzat de faptul că produsul a fost supus utilizării într-o manieră care nu respectă instrucţiunile producătorului, abuz, expunere la umiditate sau condiţii meteorologice sau condiţii de mediu extreme sau modificări bruşte ale acestor condiţii, coroziune, rugină, condiţii sau conexiuni neautorizate, deschideri sau reparaţii neautorizate, reparaţii prin utilizarea de piese de schimb neautorizate, utilizare necorespunzătoare, instalare necorespunzătoare, accidente, fenomene naturale, care sunt independente de controlul rezonabil al COMPANIEI (incluzând, dar fără a se limita la defectele consumabilelor, cum ar fi bateriile, care, de regulă, au o durată limitată de viaţă), cu excepţia cazurilor în care defectul a fost cauzat direct de utilizarea unor materiale, proiecte sau manoperă defectă(e).

 

 • Numărul de serie al produsului, codul datelor de identificare sau numărul IMEI au fost şterse, acoperite sau modificate sau sunt ilizibile.

 

 • Defectul a fost cauzat de o funcţionare defectuoasă a reţelei.

 

 • Defectul a fost cauzat de faptul că produsul a fost utilizat sau conectat la un accesoriu (şi anume un computer) care nu este compatibil cu specificaţiile tehnice ale aparatului.

 

 • Produsul nu a fost verificat de departamentul tehnic al COMPANIEI pentru a se stabili şi se verifica defectul aparatului.

 

Această garanţie limitată va fi valabilă numai în cazul în care Clientul prezintă bonul original de achiziţie a produsului şi trimite produsul COMPANIEI.

 

Răspundere privind datele cu caracter personal:

 

COMPANIA nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel pentru vreo pierdere integrală sau parţială a datelor cu caracter personal în timpul reparării aparatului. Răspunderea exclusivă pentru salvarea datelor cu caracter personal pe orice aparat electronic afectează exclusiv Utilizatorul legal al produsului. În plus, COMPANIA nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel pentru pierderea parţială sau integrală a datelor, care ar putea fi cauzată de un defect al aparatului electronic, indiferent dacă aceasta a fost cauzată de o defecţiune de fabricaţie (caz în care este inclusă în garanţie) sau din vina Utilizatorului (caz în care nu este inclusă în garanţie).

În cazul în care Clientul nu ridică articolele pe care le-a adus pentru reparare în termen de 3 (trei) luni, atunci COMPANIA nu va fi responsabilă pentru păstrarea în siguranţă a acestora.

 

7.2. Garanţie comercială (garanţia producătorului)

 

Produsele COMPANIEI fac obiectul unei garanţii emise fie de către producător, fie de către reprezentanţa oficială din România sau din Uniunea Europeană.

 

 1. Dispoziţii finale

 

Contractele încheiate prin intermediul magazinului electronic sunt reglementate de legislaţia în vigoare în Uniunea Europeană şi în România, în special de legislaţia care reglementează aspecte legate de comerţul electronic, vânzări la distanţă şi protecţia consumatorilor. În mod similar, site-ul a fost creat şi este controlat de COMPANIA din România, iar Legislaţia în vigoare în România reglementează utilizarea site-ului şi interpretarea acestuia. Dacă Utilizatorul alege să acceseze site-ul dintr-o altă ţară, va fi responsabil pentru respectarea Legislaţiei aplicabile în ţara respectivă.

Instanţele române au jurisdicţie asupra oricărui litigiu care ar putea apărea din relaţia contractuală dintre COMPANIE şi Client şi sunt competente pentru soluţionarea acestuia. Pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiului, Clientul se poate adresa organelor competente pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor.

 

Protecţia prevăzută de dispoziţiile legii privind contractele la distanţă, precum şi aceşti termeni, subliniază că se aplică numai persoanelor fizice care acţionează în afara meseriei, meşteşugurilor, afacerii sau profesiei lor.

 

Dacă o parte a contractului de vânzare-cumpărare se dovedeşte, în conformitate cu aceşti termeni, a fi nulă sau inaplicabilă printr-o hotărâre judecătorească, celelalte prevederi ale contractului vor continua să se aplice. COMPANIA poate încheia un acord pentru cesionarea obligaţiilor sale către o terţă parte corespunzătoare. Dimpotrivă, Clientul nu va avea dreptul să cesioneze sau să îşi transfere drepturile sau obligaţiile.

 

Toate notificările trebuie să fie făcute în scris (predare personală, transmise prin e-mail, fax sau curier, urmând a fi considerate livrate la 48 de ore de la transmitere).